Kullanıcı Sözleşmesi

BERİALİFE  ve Girişimcileri arasında sözleşmeye dayanan bağlayıcı bir ilişki vardır.

1.1. Sözleşme: BERİALİFE İş Kuralları bir BERİALİFE işi’ ne ilişkin kural ve koşulları içerir. Her Girişimcinin BERİALİFE ve diğer GİRİŞİMCİ’ler ile arasındaki haklarını, görevlerini, sorumluluklarını ve hukuki ilişkilerini tanımlar. Ek BERİALİFE Politikaları,  Girişimci Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını oluştururlar. Bu eklerin, Girişimci Sözleşmesi’nin bir parçası olduğunu başvuranlar Girişimci olmak için www.berialife.com web sitesi üzerinden ( veya BERİALİFE tarafından oluşturulan diğer ülke web siteleri üzerinden ) kayıt esnasında onayladıkları belge ile kabul etmiş sayılır. Tüm Girişimciler ler, Girişimci Sözleşmesi koşulları çerçevesinde iyi niyetli olmakla ve dürüst davranmakla yükümlüdürler.

1.2. Bir GİRİŞİMCİ Sözleşmesinin koşulları: GİRİŞİMCİ  Sözleşmesi’nin kayıt esnasında onayı ile birlikte GİRİŞİMCİ , BERİALİFE Ürün ve Hizmetleri’ni satın almaya ve bunları yeniden başkalarına satmaya, BERİALİFE Girişimci İş Planı kapsamında prim kazanmaya ve yeterlik kazanmaya (kalifikasyon), ödüllere ve teşviklere ulaşmaya ve takdir edilmeye hak kazanır.

1.3. Değişiklikler: BERİALİFE ihtiyaç halinde BERİALİFE İş Kuralları’nı ve Politikaları ’nı ve GİRİŞİMCİ Sözleşmesi’nin hükümlerini ve eklerini, tamamen ve / veya kısmen değiştirebilir. Tüm değişiklikler yayın tarihinden itibaren yürürlüğe girer. BERİALİFE Yönetim Kurulu dilerse yayın ve yürürlülük tarihini değiştirilebilir. 

1.4. Bölünebilirlik: Mevcut bir kuralın veya alt kuralın mahkeme yahut başka bir yetkili makam tarafından geçersiz ilan edilmesi halinde, bu durum geri kalan BERİALİFE İş Kuralları ve Politikaları ’nın geçerliliğini etkilemez.

1.5. Burada belirtilen hiçbir şey GİRİŞİMCİ ’nin, yasaların kendisine tanıdığı koruma haklarından feragat etmesini gerektirmez. Bu kural ve politikalar BERİALİFE ’in faaliyet gösterdiği tüm ülkeleri kapsar.


Bölüm 2. Terimler, Tarifler ve Tanımlar

BERİALİFE:Ayrıca, doğrudan satış / çok katlı pazarlama sistemini benimsediğini ifade eder.

GİRİŞİMCİ:  BERİALİFE misyon ve vizyonuna gönül veren ve bu sistemde faaliyet gösteren girişimcileri ifade eder.

GİRİŞİMCİ Üyelik Sözleşmesi: GİRİŞİMCİ ile BERİALİFE arasında yapılan sözleşmenin koşullarını belirleyen GİRİŞİMCİ Başvurusu ve bununla bağlantılı belgeler kastedilmektedir.

Back Ofis: BERİALİFE’in e-ticaret sistemi olup, tüm üyelerin ve girişimcilerin ürün kataloğu, siparişi ve iş modeline ilişkin raporlama ve kurum içi eğitim-iletişim portalıdır.

BERİALİFE Etik Kurulu: BERİALİFE  politika, sözleşme ve kurallarına aykırı davranışları soruşturan ve gerekli yaptırım kararlarını veren bağımsız birim.

GİRİŞİMCİ Kaydı: Aday BERİALİFE bağımsız girişimcisi tarafından sistem üzerinden yapılan kayıt veya gönderilen link üzerinden yapılan kayıt sürecidir.  

Kurumsal GİRİŞİMCİ: Başlangıçta BERİALİFE tarafından belirlenen puan/tutar da bir defada indirimsiz ürün alarak satın alma, satma ve organizasyon kurma hakkına sahip olan vergi mükellefi gerçek veya tüzel kişi.

BERİALİFE Ofisleri: GİRİŞİMCİLER’ler tarafından şirketten bağımsız olarak BERİALİFE işi kapsamında ürün satışı/tanıtımı, BERİALİFE Girişimci İş Planı sunumu, müşteri edinme ve takibi, ekip toplantıları v.b. faaliyetleri yapmak üzere BERİALİFE’den izin almak ve yasal prosedürlere uymak suretiyle kurulan ofislerdir.

BERİALİFE İşi: GİRİŞİMCİ numarası ve GİRİŞİMCİ Sözleşmesi ile tanımlanan iş.

GİRİŞİMCİ Faaliyeti: BERİALİFE İşi’ni tanıtmak veya kurmak amacıyla yapılan her çeşit faaliyet.

BERİALİFE Girişimci İş Planı:   GİRİŞİMCİ Sözleşmesi uyarınca BERİALİFE tarafından sunulan ürünler, pazarlama, destek ve ödeme sistemi. GİRİŞİMCİLER’ler için ürün satış temelli, prim, ücret veya komisyon ödemelerinin ve teşviklerinin resmi BERİALİFE literatüründe açıklandığı kazanç planı.

BERİALİFE İş Politikaları: BERİALİFEİş Kuralları ve GİRİŞİMCİ Sözleşmesi ile bağlantılı olarak BERİALİFE tarafından gerekli görüldüğünde yenilenebilen diğer BERİALİFE Politikaları dahil resmi BERİALİFE literatüründe öngörülen kurallar ve politikalar.

BERİALİFE Üye El Kitabı: Resmi BERİALİFE literatüründe bulunan GİRİŞİMCİLER’ler için satış ve pazarlama üzerine kural, politika ve girişimci iş planını açıklayan kitaptır. 

BERİALİFE ürünleri: GİRİŞİMCİ’lere satış ve pazarlama amacıyla BERİALİFE tarafından sunulan tüm mal ve hizmetler

Prim, ücret veya Komisyon: BERİALİFE’in bir GİRİŞİMCİ’ye - BERİALİFE Girişimci İş Planı uyarınca – kendisi ve grubu tarafından yapılan BERİALİFE Ürünleri satışlarına dayanarak yaptığı ödemeler.

Pazar: Bir ülkede BERİALİFE Girişimci İş Fırsatı’nı sunan BERİALİFEŞirketi (Şube) / Franchise Bayilerinin faaliyet gösterdiği alan

 

Derinlik: Hatların alt alta sıralanmış hali (alt alta eklemlenen) 

Kol: GİRİŞİMCİ’ye bağlı ilk hatlara bağlı dikey GİRİŞİMCİ ekipleridir.

Kariyer: GİRİŞİMCİ’ler tarafından yeterlik kazanılarak hak edilen BERİALİFE tarafından önceden belirlenmiş yeşim girişimci, inci girişimci, safir girişimci, yakut girişimci, zümrüt girişimci, diamond girişimci vb. unvanları ifade eder.

KALİFİKASYON: GİRİŞİMCİ’nin belirlenen prim ve ücretlere hak kazanabilmesi için her DÖNEMİN ilk günü ile son günü arasında www.berialife.com. üzerinden ( veya BERİALİFE tarafından oluşturulan diğer ülke web siteleri üzerinden ) şahsi ürün alış verişidir.

Resmi BERİALİFE literatürü:   GİRİŞİMCİ’lerin BERİALİFE’den   temin edebilecekleri, BERİALİFEtarafından veya BERİALİFE için üretilmiş bilgi amaçlı dergiler, broşürler, ürün bilgilendirme broşürleri, ürün etiketleri, ses ve video kasetler, CD-ROM’lar ve  diğer basılı yada sesli/görüntülü materyaller.

Resmi BERİALİFEWeb Sitesi: www.berialife.com yi ( veya BERİALİFE tarafından oluşturulan diğer ülke web sitelerini ) ifade eder.

Yeterlik (Kalifikasyon), Yeterlik Kazanmış (Kalifiye Olmuş) veya Yeterlik Kazanmak (kalifiye Olmak): BERİALİFE Üye El Kitabı uyarınca prim ve ödüller kazanmak amacıyla tanımlanmış kriterlere ulaşılması. Şirketin belirli dönemlerde koymuş olduğu hedefleri tutturarak ödül ve promosyonlara hak kazanılması.

Perakende müşteri: Bir GİRİŞİMCİ aracılığı ve satış sözleşmesi ile yada şahsi olarak BERİALİFEresmi web sitesi üzerinden alan yada e-ticaret sitelerinden doğrudan satış yapılan kimsedir. 

Lider: GİRİŞİMCİ başvurusu BERİALİFE tarafından kabul edilen bir kişiyi BERİALİFE İşi ile tanıştırarak ekip sahibi olan GİRİŞİMCİ. 

İş Hacmi: Girişimcilik seviyesi puanları hariç GİRİŞİMCİ’nin kişisel olarak veya tüm hat, kol ve derinliklerinde döndürülen puan karşılığı yapılan cirodur.

İlk Bağlantı (Kontak): Bir GİRİŞİMCİ’ nin şirket, ürünler ve kazanç planı ile ilgili herhangi  gerçek veya tüzel bir kişi ile yüzyüze ya da elektronik ortamda bağlantı kurarak bilgi vermesi ve bu kapsamda bilgi verilen kişi ile karşılıklı rıza kapsamında BERİALİFE işini yapması için bulunduğu tekliftir.

 

Bölüm 3. Bir GİRİŞİMCİ Olmak

3.1. www.BERİALİFE.com. üzerinden ( veya BERİALİFE tarafından oluşturulan diğer ülke web siteleri üzerinden) GİRİŞİMCİ sözleşmesini onaylamak suretiyle kayıt olup belirlenen girişimci seviyesi kriterlerine göre ilk alışverişini yaparak GİRİŞİMCİ olunur.

3.2. Karı – koca olan gerçek kişiler tek bir lisans ile GİRİŞİMCİ olabilecekleri gibi birbirinin referansı olmak kaydı ile ayrı lisans ile GİRİŞİMCİ olabilirler.

3.3. BERİALİFE İşi üzerinde her ikisinin adının olup olmadığına bakılmaksızın bir koca ile eşinin veya Birinci Derece Akrabanın kendi BERİALİFE İşleri’ni bağlantılı olarak yaptıkları varsayılmaktadır. Bu nedenle,  BERİALİFE İş Kuralları açısından eşlerin ve Birinci Derece Akrabaların hepsinin de davranışları dikkate alınmaktadır.

3.4. Farklı Liderlik Hatlarında veya aynı Liderlik Hattında olduklarına bakılmaksızın BERİALİFE İşi yürüten iki GİRİŞİMCİ evlenirlerse mevcut hatlarından kariyerlerine devam edebilirler ancak kendi iş hacimlerini ve girişimci kayıtlarını diğer hattaki eşine kaydıramazlar.

3.5. Bir GİRİŞİMCİ’ nin BERİALİFE işini terk etmesi veya etik kurul tarafından üyelik sözleşmesinin iptali ve ihraç edilmesi halinde geri dönme ya da hesabını başka birine devretmesi söz konusu değildir.

3.6. Eşler ayrı lisanslarla çalışıyor iseler karar toplantıları ve sertifika programlarına, kalifikasyonlu etkinliklere sadece kalifiye olan kariyerdeki GİRİŞİMCİ’ler katılım gösterebilir. Diğer etkinliklerde bu şart aranmaz.

3.7. Bir GİRİŞİMCİ, BERİALİFE işini eş ve 1. Derece akrabalarına ücret almaksızın site üzerinden / yada mail göndererek yapabileceği başvuru ile devredebilir.

3.8. Bir GİRİŞİMCİ www.BERİALİFE.com  üzerinden ve ıslak imzalı bir dilekçe ile BERİALİFE işi kapsamında kendisine ödenmesi gereken prim ve hak edişlerin ödenmesi için eş ve 1. Derece akrabalarının banka hesap bilgilerini kullanabilir. Farklı kişilere hakkediş ödemeleri yapılamaz.

3.9. GİRİŞİMCİ Olma Koşulları: BERİALİFE’in ve herhangi bir kişinin GİRİŞİMCİ sözleşmesini onaylama konusundaki takdir hakkı saklı kalmak kaydıyla BERİALİFE ile bir GİRİŞİMCİ Sözleşmesi yapan kişi aşağıdaki koşulları yerine getirmelidir:

a. Sözleşme yapma ehliyetine sahip olmak, reşit olmak ve kısıtlanmamış olmak yeterlidir.

b. Başvuru sahibi veya başvuru sahibinin eşi daha önce sona eren veya yenilenmemiş olan bir GİRİŞİMCİ Sözleşmesi kapsamında faaliyette bulunmuşsa, BERİALİFE etik kurulu tarafından ihraç edilmemiş olmak kaydıyla yeniden sözleşme yapabilir.

c. GİRİŞİMCİ’likten istifa edilmiş olması halinde, yeniden GİRİŞİMCİ olmak için istifanın kabul tarihinden itibaren en az altı (6) aylık sürenin geçmiş olması gerekmektedir (İstifa hakkı, sisteme kayıt olmuş ancak ürün almamış olanlar için kullanılamaz).

d. İkinci bir GİRİŞİMCİ kaydının olmaması

3.10. GİRİŞİMCİ Başvurusu’nun Kabulü  veya Reddi: BERİALİFE, bir GİRİŞİMCİ Başvurusu’nu kabul veya reddetme hakkını saklı tutar.

3.11. Kabul ve Başlama: www BERİALİFE.com üzerinden ( veya BERİALİFE tarafından oluşturulan diğer ülke web siteleri üzerinden) GİRİŞİMCİ sözleşmesini onaylamak suretiyle kayıt olup belirlenen girişimci paketlerinden herhangi birinin satın alınarak ödeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından GİRİŞİMCİ üyeliği başlar.

3.12. Sözleşme Süresi: GİRİŞİMCİ Sözleşmesi süresizdir.

3.13. Sözleşmenin Feshi ve Sona Erme: Bir GİRİŞİMCİ her zaman, yazılı bildirimde bulunarak GİRİŞİMCİ’likten istifa edebilir.  (ürün iadesi ve iptali, ürünlü istifa sayılmakta olup sözleşme fesh edilir. )

Aşağıdaki hallerde GİRİŞİMCİ sözleşmesi sonlandırılabileceği gibi tek taraflı olarak BERİALİFE  tarafından fesh edilebilir.

a. İstifa

b. İlk girişimci seviyesi satın alındıktan sonra ürün iadesinin yapılması

c. Ölüm

d. Herhangi bir şekilde GİRİŞİMCİ şartlarının kaybedilmesi

e. GİRİŞİMCİ’ nin farklı bilgilerle mükerrer GİRİŞİMCİ’lik kaydı yaptığının anlaşılması (BERİALİFE bu durumda mükerrer kaydı iptal ile yetinebileceği gibi her iki kaydı iptal edebilir.)

f. Ürün iadesi halinde bu durum ürünlü istifa olarak kabul edilir.

g. Etik kurulu tarafından verilen ihraç kararı

3.14. Ayrıca sözleşme, şartlarına uyulmaması halinde, BERİALİFE Etik kurulunun yaptığı soruşturma sonucunda vereceği ihraç kararı ile birlikte de sona erdirilebilir.

3.15. Geri Satın Alma: Türkiye’de 6502 sayılı tüketicinin korunması kanunu (diğer ülkelerde bu kanuna karşılık gelen kanun maddesi ve şartları ) hakkında kanunda belirtilen şartlar ve süre içerisinde başvurular dışında geri ürün alınamaz. İade şartları web sitemizde mevcuttur. Bu hususta ayrıca BERİALİFE ürün iade şartları uygulanır.

3.16. Bir Tüzel Kişilik aracılığıyla Yürütülen BERİALİFE İşi: GİRİŞİMCİ Sözleşmesi’nin bir tarafı, sözleşmede tanımlanmış gereklere ve koşullara uymak kaydıyla,  bir tüzel kişilik olabilir.

3.17. Bir tüzel kişilik adına GİRİŞİMCİ Sözleşmesini onaylayan kişi o tüzel kişiliğin yetkili temsilcisi olmalıdır. Temsile yetkili kişi BERİALİFE İş Kuralları’nın 3.9. no’lu bölümünde belirtilen niteliklere kişisel olarak uymalıdır.

3.18. Bir tüzel kişilik BERİALİFE’in istediği bilgi ve belgeleri temin etmelidir.

3.19. Komplo; İhlal Nedeni: Bir GİRİŞİMCİ başka bir kişiyle birlikte GİRİŞİMCİ Sözleşmesi’ni ihlal edecek veya ihlaline neden olacak bir komploya katılmayacaktır.

3.20. Açıklamalar ve Garantiler: Bir GİRİŞİMCİ, BERİALİFE ile ilgili yanlış tanıtım yapmayacak, yanlış beyanda bulunmayacak veya sahte bahanelerle GİRİŞİMCİ sözleşmesinin kabulü için BERİALİFE’i kandırmayacaktır. 

3.21. İş Kuralları’nın 3.15 nolu bölümünde belirtilen açıklama ve garantiler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla yapılan açıklamaları ve garantileri ihlal etmeyecektir.

3.22. Bir GİRİŞİMCİ, BERİALİFE ve BERİALİFE işi ile ilgili tanıtım, pazarlama ve satış faaliyetlerinde şirketin kural ve politikalarına bağlı kalmayı işbu sözleşme ile kabul eder.

3.23. Yetki Verilmemiş İş Faaliyetleri: Hiçbir GİRİŞİMCİ, BERİALİFE’in henüz girmemiş olduğu pazarlarda izinsiz GİRİŞİMCİ faaliyetleri yürütemez. 

 

Bölüm 4. GİRİŞİMCİ'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

Bir GİRİŞİMCİ her zaman profesyonel, nazik, saygılı davranacak ve BERİALİFEİş’ini mali yönden sorumlu ve ciddi bir tarzda (aşağıdaki maddelerde bütünsel olarak ele alınmıştır) çalışacaktır. GİRİŞİMCİ hiçbir zaman zorlama satış yapmayacak, aldatıcı veya yanıltıcı satış ve pazarlama uygulamalarında bulunmayacaktır.

4.1 Sözleşme Yükümlülüğü: Bir GİRİŞİMCİ, BERİALİFEİş Kuralları ve BERİALİFE Politikaları’nda belirtilen sorumluluklara ve koşullara uymak zorundadır.

4.1.1 İhlallerin Rapor Edilmesi: Bir GİRİŞİMCİ, başka bir GİRİŞİMCİ’nin gerçek, potansiyel veya tehdit mahiyetinde BERİALİFE İş Kuralları ve Politikaları’nı veya yürürlükteki yasa ve yönetmelikler dahil GİRİŞİMCİ Sözleşmesi’ni ihlali ile ilgili bilgiyi hemen BERİALİFE Etik Kurulu’na bildirmekle (info@BERİALİFE.com)  yükümlüdür.

4.1.2 Araştırmada İşbirliği: GİRİŞİMCİ, BERİALİFE Etik Kuralları 10 no’lu bölümde açıklanan sürece uygun olarak BERİALİFE tarafından yapılan herhangi bir araştırmada BERİALİFE  ile işbirliği yapacaktır.

4.2 BERİALİFE ürünlerinin Satın Alınması

4.2.1 Bir GİRİŞİMCİ BERİALİFE Girişimci İş Planı kapsamındaki ödül ve teşviklere hak kazanabilmek için, BERİALİFE Ürün ve Hizmetleri ile resmiBERİALİFE literatürünü yalnız doğrudan doğruya BERİALİFE’den satın almalıdır. Bir GİRİŞİMCİ başka bir GİRİŞİMCİ ve/veya üyelere BERİALİFE Ürün ve Hizmetleri satmamalıdır.

4.3 İthalat/ İhracat/ Perakende Satış Noktaları/ Kitle Pazarlama:

4.3.1 GİRİŞİMCİ’ler şirketten izinsiz BERİALİFE’in faaliyette bulunduğu herhangi bir ülkeden başka bir ülkeye ihracat veya ithalat yapmayacak yada ithalat veya ihracat olduğunu bilerek satış yapmayacaktır.

4.3.2 GİRİŞİMCİ’ler Ofisleri dışında herhangi bir perakende satış yerinde (kurumsal yada tüzel üyelik hariç) yada farklı ürünlerin satışı yapılan e-ticaret sitelerinde BERİALİFE Ürün ve Hizmetleri’ni, resmi BERİALİFE literatürünü sergilemeyecek veya satmayacak yada sergilenmesine, satılmasına izin vermeyecektir. 

4.3.3 GİRİŞİMCİ’ler, müşteri sağlamak, BERİALİFE Ürün ve Hizmetleri’nin satışını teşvik etmek, BERİALİFE Satış ve Pazarlama Planı’nı veya BERİALİFE Girişimci İş Planını açıklamak veya sergilemek veya kişileri GİRİŞİMCİ olmak için teşvik etmek amacıyla BERİALİFE’ten izin almadan kitle haberleşme araçlarında BERİALİFE Ürün ve Hizmetleri’nin reklamını yapmayacak veya herhangi bir yayın ve kitle iletişim yöntemi kullanmayacaktır. Bu kapsamda, örnek olarak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere kitlesel postalama, tele-pazarlama, radyo, televizyon, istenmeden gönderilen e-posta mesajları, tezgah üzerinde pazarlama, Web sitelerinde, (satış sitelerinde ve internet üzerinde açık arttırma ya da eksiltme, kampanya usulüyle çalışan siteler de dâhil diğer internet siteleri) gibi bir yöntem kullanılmayacaktır.

Ancak, şirketin kendi ürünü olan ve GİRİŞİMCİ’lerin kullanımına şirketin belirleyeceği şartlar dahilinde açılan e-ticaret sitesi üzerinden ürün satışı yapılabilir. Ayrıca, bu web sitesinin adwords, sponsorlu reklamı gibi faaliyetlerinde bulunabilir. Ancak, bu web sitesinde bulunacağı satış çalışmaları GİRİŞİMCİ’nin kendi sorumluluğunda olup, şirketi bağlayıcı bir hükmü yoktur. Ancak GİRİŞİMCİ’nin, BERİALİFE’in etik kurallarına ve bu sözleşme kurallarına bu sitede de uyması zorunludur. 

Ancak, perakende satış yerleri olmayan fuar alanları, kuaför/berber salonları, zayıflama merkezleri, alışveriş merkezlerindeki tanıtım stantları gibi teknik olarak perakende satış yerleri olmayan kuruluşlarda ise sadece teşhir amaçlı tanıtım yapılabilir.

Herhangi bir sosyal iletişim aracını kullanırken GİRİŞİMCİ’ler BERİALİFE İş Kuralları, BERİALİFEPolitikaları ve aynı zamanda ilgili sosyal iletişim sitesinin koşul ve şartlarına uymak zorundadır.

BERİALİFE Web Sitesi Politikası’na uygun olmak ve BERİALİFEtarafından yazılı olarak onaylanmış olmak şartı ile, Bir GİRİŞİMCİ BERİALİFEİşi’ni, BERİALİFE Ürün ve Hizmetleri’ni tanıtmak amacıyla bir web sitesine sahip olabilir.

BERİALİFE Sosyal Medya Politikası’na uygun olmak ve BERİALİFE tarafından yazılı olarak onaylanmış olmak şartı ile, Bir GİRİŞİMCİ BERİALİFEİşi’ni, BERİALİFE Ürün ve Hizmetleri’ni tanıtmak amacıyla bir sosyal medya hesabına sahip olabilir ve bu kanaldan tanıtım, satış yapabilir.

4.3.4 GİRİŞİMCİ’ler BERİALİFE’in desteklediği bir etkinlik veya medya mecrasından BERİALİFE dışı ürün veya hizmetlerin satışı, tanıtımı için yararlanmayacak yada BERİALİFE dışı ürün ve hizmetlerin satış ve tanıtımından kazanç sağlamayacaktır. Bu aynı zamanda, GİRİŞİMCİ’leri veya adayları hedefleyen yada onların yararına düzenlenen herhangi bir etkinlik veya medya mecrası için de geçerlidir.

4.4 Yanlış Tanıtım: GİRİŞİMCİ’ler  BERİALİFE İşi ve BERİALİFE Girişimci İş Planı ile ilgili olarak içerik ve koşullar yönünden yanlış, eksik ve uygun olmayan herhangi bir faaliyette bulunmayacak, açıklama yapmayacaktır. BERİALİFE İşi’ni ve BERİALİFE Girişimci İş Planı’nı destekleyen veya bunlarla bağlantılı açıklamalar yapmaktan kaçınmayacaktır. BERİALİFE ürünleriyle ilgili açıklamalar sadece kelimesi kelimesine o pazarda kullanmak amacıyla hazırlanmış ve kullanılması onaylanmış resmi BERİALİFE literatüründen, resmi BERİALİFE web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından alınarak yapılabilir. 

Bu nedenle GİRİŞİMCİ aşağıdakileri yapmayacaktır;

4.4.1 Resmi BERİALİFE literatüründe basılı olanlar dışında abartılı veya garanti edilmeyen iddialar ve/veya açıklamalar yapmak, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tıbbi ve/veya sağlıkla ilgili iddialar/ açıklamalar, doktorlar ve/veya üçüncü şahıs veya kurumlar tarafından yapılan BERİALİFE Ürünleri ile ilgili açıklamalar da dahildir;

4.4.2 Fiyatlar, kalite, standartlar, dereceler, içerik, stil veya model, ürünün kaynağı veya bulunabilirliği açısından BERİALİFE Ürün ve Hizmetleri’ni veya BERİALİFE tarafından dağıtılan ürünleri yanlış bir şekilde tanıtmak;

4.4.3 BERİALİFE Ürünleri’ni veya BERİALİFEtarafından dağıtılan ürünleri verim, aksesuarlar, kullanım şekilleri ve yerleri veya faydaları yönünden aslında var olmayan özellikleri ile desteklendiği, onaylandığı veya sunulduğu şeklinde beyanda bulunmak;

4.4.4 BERİALİFE’i, BERİALİFEÜrünleri’ni veya BERİALİFE’in dağıttığı ürünleri aldatıcı bir tarzda sunmak veya öyle davranmak veya BERİALİFE’in dağıtmadığı ürünleri BERİALİFEdağıtıyormuş gibi tanıtmak veya öyle hareket etmek.

4.4.5 Kampanya dahilinde başka bir GİRİŞİMCİ’ye olumsuz mesaj vermek, motivasyonunu bozmak, şirket ve şirket yetkilileri hakkında yazılı veya sözlü şekilde hakaret ve/veya rencide edici nitelikte yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunmak. Bir GİRİŞİMCİ’nin, şirket ve şirket çalışanlarına ve diğer GİRİŞİMCİ’lere yönelik olarak twitter, facebook gibi sosyal medya ortamlarında hakaret içerikli veya kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan yazılar yazmak, saygısız ifadelerde bulunmak.

4.4.6 BERİALİFE’in etkinliklerinde veya BERİALİFE’i temsil etme noktasında bulunabileceği ortamlarda genel örf, adet ve davranış kurallarına aykırı düşecek ahlaka aykırı davranışlarda bulunmak.

4.4.7 Bir GİRİŞİMCİ ofis açabilmekle birlikte, bu ofisi BERİALİFE’in bir ofisi, şubesi, temsilciliği v.b. gösteremez ve burada şirket adına vaatlerde bulunamaz. BERİALİFE adına kira, aidat v.b. isimler altında para toplayamaz. Ofisinde gözle görülür bir şekilde ofisin bağımsız bir GİRİŞİMCİ ofisi olduğunu göstermelidir. 

4.4.8 Bir GİRİŞİMCİ yaptığı yada organize ettiği etkinlikleri bir şirket etkinliği gibi yada şirket adına bir etkinlik yaptığını belirtemez, ima edemez. Bu kapsamda şirketin de adını geçirerek para toplayamaz.

4.5 Yeniden Ambalajlama: GİRİŞİMCİ’ler yeniden ambalajlama yapamaz, veya BERİALİFE Ürün ve Hizmetleri’nin yada Resmi BERİALİFE literatürünün paketleri üzerindeki etiketlerini değiştiremez.

4.6 BERİALİFE Müşteri Memnuniyeti Politikası: GİRİŞİMCİ’ler, BERİALİFEMüşteri Memnuniyeti Politikasını bu bölüme ve konuyla ilgili resmi BERİALİFE literatüründe verilen bilgilere göre uygulayacaklardır. Bunlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

4.6.1 GİRİŞİMCİ’ler, bir müşteriden gelen şikayeti BERİALİFE’e bildirecek ve konuyla ilgili bilgileri temin edip BERİALİFE’e iletecektir.

4.6.2 Bir GİRİŞİMCİ’nin müşterisi BERİALİFE iade politikası dâhilinde iade talep ettiğinde, GİRİŞİMCİ müşteriye BERİALİFE şirketinden bağımsız olarak müşteri memnuniyeti politikası kapsamında şu seçenekleri sunacaktır: 

(a) parasının tam olarak iadesi, 

(b) benzeri bir ürünle değiştirme, veya 

(c) başka bir şeyle değiştirmek üzere ürün bedelinin mahsup edilmesi;

4.6.3 GİRİŞİMCİ’ler BERİALİFE’i şikayetten veya ürün iadesinden doğrudan sorumlu tutacak bir teklif veya uzlaşma yapamazlar.

4.6.4 GİRİŞİMCİ’ler, girişimci seviyesi için aldıkları ürünler ve müşterisinin resmi BERİALİFE web sitesi üzerinden yaptığı satın alımlar dışında BERİALİFE iade politikasından muaftır.

4.6.5 BERİALİFE, ürünlerin kullanma talimatlarına aykırı yada yanlış kullanımından kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

4.7 Yürürlükteki Yasalar, Yönetmelikler ve Kurallarla Uyum: GİRİŞİMCİ’ler kendi BERİALİFE İş’lerini yürüttükleri yerlerde geçerli tüm yasa, yönetmelik ve mevzuata uyacaklardır. GİRİŞİMCİ’ler, GİRİŞİMCİ’lerin ve / veya BERİALİFE ’in itibarına zarar verecek herhangi bir faaliyette bulunmayacaktır.

4.8 Aldatıcı veya Yasadışı Ticari Uygulamalar: Bir GİRİŞİMCİ, aldatıcı veya yasadışı ticari uygulama yapmayacaktır.

4.9 Yasadışı iş Girişimleri veya Faaliyetleri: Bir GİRİŞİMCİ yasadışı veya kanunsuz iş girişimi yürütmeyecek veya yasadışı yahut kanunsuz iş faaliyetinde bulunmayacak yada böyle bir faaliyete katılmayacaktır.

4.10 GİRİŞİMCİ’nin İlişkisi: GİRİŞİMCİ kendisini bir BERİALİFE çalışanı olarak tanıtamaz, bunu ima edemez veya böyle anlaşılacak tarzda davranamaz yada BERİALİFE ile yapılan bir sözleşme kapsamında bağımsız bir sözleşme tarafı olması dışında kendisini başka bir şekilde tanıtamaz ve hareket edemez.

4.11 İmtiyazlar ve Bölgeler: BERİALİFE Satış ve Pazarlama Planı kapsamında özel imtiyazlar veya tahsis edilmiş özel bölgeler, il ve ülke sınırlamaları yoktur. Ancak BERİALİFE, açıldığı yeni ülke pazarlarında tutunmaya yönelik girişimci iş planı da dahil olmak üzere sözleşme, dokümanlar ve şartlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. O ülkeye ilişkin koşullarını ayrıca açıklayabilir. Franchise bayilik verilen ülkelerde tüm prim ödemeleri Türkiye’den yapılır ve Türkiye vergi kanunlarına göre stopaj kesintisi yapılarak ödemeleri gerçekleşir. GİRİŞİMCİ’nin üye olduğu ülke yasalarına göre Kazançlar üzerinden yapılacak vergilerin ödenmesinin sorumluluğu GİRİŞİMCİ’lere aittir. Şirketin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.12 BERİALİFE İşi Dışı Satış Faaliyetleri: GİRİŞİMCİ’ler, BERİALİFE dışı ürün ve hizmetlerle veya BERİALİFE dışı izin verilmiş iş faaliyetlerinde bulunurlarsa aşağıdaki koşullara uymaları gerekmektedir:

4.12.1 Şahsen BERİALİFE Ürünleri dışında başka ürünleri veya hizmetleri (örn. vergi hizmetleri, sigorta, yatırım vb.) satan bir GİRİŞİMCİ, başka bir GİRİŞİMCİ’yi bu ürün ve hizmetleri satması için ikna etmeye çalışmayacak, başka bir GİRİŞİMCİ’ye bu ürün ve hizmetleri satmasını teklif etmeyecektir. Bu bağlamda ikna etmek demek başka bir GİRİŞİMCİ’yi, gelir elde etmek amacıyla veya başka bir amaçla olsun olmasın, başka bir ürün veya hizmeti satmaya razı etmek (veya razı etmeye teşebbüs etmek) anlamına gelmektedir.

4.12.2 GİRİŞİMCİ, özellikle kendi bilgisi dahilinde kişisel Liderlik Hattından olan veya bu hatla bağlantılı olanlar dahil kendisinin kişisel olarak liderlik etmediği kişilerden, başka iş girişimlerini tanıtmak ve yaymak için yararlanmayacaktır. Bir GİRİŞİMCİ müşterilerle muhatap olan profesyonel bir hizmet işinde ise (örn. oto tamir atölyesi, perakende satış yeri, berber veya güzellik salonu, hukuk, tıp, dişçilik veya muhasebe) GİRİŞİMCİ olan müşteriler bulabilir ve onlara hizmet verebilir. BERİALİFE işini mevcutta yapmakta olduğu BERİALİFE dışı işi geliştirmek veya GİRİŞİMCİ’lere sunmak amacıyla kullanamaz.

4.12.3 Ne GİRİŞİMCİ ne de GİRİŞİMCİ’nin eşi/ 1.derece akrabaları veya GİRİŞİMCİ Sözleşmesi’nde adı olan başka bir kişi, BERİALİFE dışı işi tanıtmak, desteklemek için başka GİRİŞİMCİ’ler hakkındaki veya onlarla ilgili bilgilerden faydalanmayacaktır.

4.12.4 Bir GİRİŞİMCİ, BERİALİFE’e rakip olabilecek sektör yada şirketlerde iş yapamaz. 

4.13 Başka bir GİRİŞİMCİ faaliyetlerine müdahale; Hiçbir GİRİŞİMCİ, başka bir GİRİŞİMCİ’nin faaliyetlerine müdahale edemez. Özellikle aşağıdakiler başka bir GİRİŞİMCİ’nin işine müdahale sayılır (aşağıdaki liste yalnız örnekleri göstermektedir):

4.13.1 BERİALİFE iş kurallarına aykırı olarak, bir GİRİŞİMCİ’nin liderlik hattını değiştirmek, BERİALİFE İşi’ni transfer etmek veya terk etmek için ikna etmek veya buna teşebbüs etmek veya bir adaya kariyer vaat etmek veya engellemeyi vaat etmek veya buna teşebbüs etmek; veya

4.13.2 Bir GİRİŞİMCİ’nin, bir alt sıra GİRİŞİMCİ’yi eğitmeyi, motive etmeyi veya başka destekler vermeyi reddetmeye ikna etmek veya buna teşebbüs etmek; veya

4.13.3 Bir GİRİŞİMCİ’nin, BERİALİFE İş Kuralları ve diğer BERİALİFE Politikaları dahil GİRİŞİMCİ Sözleşmesi’ni ihlal etmeye teşvik etmek veya buna teşebbüs etmek.

4.13.4 Bir GİRİŞİMCİ’nin, BERİALİFE İş Kuralları’na uymayan davranışlara veya BERİALİFE dışı satış faaliyetleri yürütmeye ikna etmek veya buna teşebbüs etmek.

4.14 Spamming (İstenmeyen e-posta): “Spamming”, birinin istenmeyen mesajları elektronik ortamda birey veya gruplara göndermesi anlamına gelir. (örn. faks, e-posta veya SMS mesajları) GİRİŞİMCİ’ler, önceden açık yazılı rızalarını almadan kişilere elektronik araçlarla mesaj göndermeyecek, iletmeyecek veya başka bir şekilde haberleşmeyecektir. Buna, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, haber gurupları aracılığıyla e-posta göndermek, satın alınan posta adres listeleri, “güvenli listeler” veya kişilere yahut kurumlara ait başka listeler de dahildir.

4.14.1 İş İlanları: GİRİŞİMCİ, iş arayan birisinin iş ilanına cevap veriyorsa yanıtının ilk paragrafında/başında açıkça ona BERİALİFE’in girişimci iş fırsatını sunduklarını, bunun bir sabit ücretli ve sigortalı iş imkânı olmadığını belirtmelidir. Yanıltıcı, aldatıcı ilanlar yapılamaz. 

4.15 BERİALİFE Girişimci İş Planı 'nın manipülasyonu: Bir GİRİŞİMCİ, BERİALİFE Girişimci iş  Planı’nı veya ödül/promosyon/kalifikasyon şartlarını, primlere veya diğer ödül ve takdirlere ilişkin ödemelere hak kazanabilmek için BERİALİFE Üye El Kitabı veya diğer resmi BERİALİFEliteratüründe belirtilen koşullar haricinde başka bir yöntemle kazanılabileceği yönünde herhangi bir şekilde manipule edemez.

Bu kural, Sahte organizasyon - alt alta sıralama – v.b. sistemi manipüle edici faaliyetler için de geçerlidir. BERİALİFE, sahte organizasyon kurmak amacıyla, GİRİŞİMCİ Adayı Üye Kayıt Ekranında eksik ya da yanlış bilgi veren,BERİALİFE Kuralları’na aykırı hareket eden kişinin sözleşmesini herhangi bir zamanda veya derhal sona erdirme hakkını saklı tutar.

4.16 Kişisel/İş Bilgilerinin Güncellenmesi: Bir GİRİŞİMCİ kişisel bilgilerinde (yani isim, adres v e telefon numaraları vs.) veya iş bilgilerinde (yani yeni bir GİRİŞİMCİ ve Müşteri eklenmesi, iş statüsünün değişmesi vs.) değişiklik olduğunda bunu BERİALİFE’e bildirmekle yükümlüdür.

4.17 Özel Yaşam ve Gizlilik: Tüm GİRİŞİMCİ’lerin BERİALİFE Gizlilik Politikası’na, yürürlükteki kişisel verileri koruma kanunu ve yönetmeliklerine uymaları gerekmektedir. BERİALİFE İş Kuralları’nın BERİALİFE ticari isminin, ticari markalarının ve fikri mülkiyeti olan materyallerin kullanılmasıyla ilgili 9 nolu kuralı kapsamındaki hükümlere ek olarak, BERİALİFE’in aşağıda örnek olarak  verilen  ancak  bunlarla  sınırlı olmayan, gizli ve fikri mülkiyetine sahip olduğu iş bilgileri olarak Liderlik Hattı bilgileri (yani BERİALİFE tarafından derlenen BERİALİFE İşi içindeki liderlik ilişkilerini kısmen veya tamamen açıklayan bilgiler, bunlarla sınırlı olmamak üzere GİRİŞİMCİ listeleri, liderlik ilişkisi şemaları ve bunlardan elde edilen bugünkü ve gelecekteki şekliyle bütün GİRİŞİMCİ veya BERİALİFE İş bilgileri bunlara dahildir), iş bilgileri, imalat ve ürün geliştirme, iş planları ve GİRİŞİMCİ satışları, kazançları ve diğer parasal bilgiler vb. BERİALİFE’in ticari açıdan avantaj sağlayan, benzersiz ve telif hakkı olan ticari sırlar ve iş sırları kabul edilmekte olup, BERİALİFE bunların fikri mülkiyetini muhafaza etmekte, gizli tutmakta ve bunları ticari sırlar ve   iş sırları kabul etmekte olup bunlar GİRİŞİMCİ Sözleşmesi kapsamında 'Fikri Mülkiyet Bilgileri' olmaktadır.

4.18 İtibarın Riske Girmesi: Bir GİRİŞİMCİ BERİALİFE’in, BERİALİFE İşi’nin, BERİALİFE Ürün ve Hizmetleri’nin ve başka GİRİŞİMCİ’lerin itibarını olumsuz şekilde etkileyecek herhangi bir faaliyet yürütemez.

4.19 GİRİŞİMCİ’lerin Yaptığı Ürün Satışları: BERİALİFE ürünleri yalnız GİRİŞİMCİ’ler tarafından gösterilebilir ve/veya satılabilir. GİRİŞİMCİ’ler ürünleri ilan edilen ürün satış fiyat listesinde belirlenen fiyatların altında satamaz ve bedelsiz kampanyalar düzenleyemez. Bir GİRİŞİMCİ bir başka GİRİŞİMCİ’ye veya müşterisine ürün satamaz, tanıtım ve yönlendirme yapamaz. 

4.20  Bir GİRİŞİMCİ başka bir rakip şirketin iş sunumuna katılamaz, başka GİRİŞİMCİ’leri bu sunumlara katılmaya zorlayamaz yada teşvik edemez yada teşebbüs edemez.

4.21. KALİFİYE OLMAK Olmak:  Bir GİRİŞİMCİ’nin belirlenen prim ve ücretlere hak kazanabilmesi için her ayın ilk günü ile son günü arasında www.BERİALİFE.com.tr üzerinden ( veya BERİALİFE tarafından oluşturulan diğer ülke web siteleri üzerinden) 500 pv. şahsi ürün alış verişi yapması gerekmektedir. (BERİALİFE kalifikasyon puanını değiştirme hakkına sahiptir)  Kalifikasyon yapılmadığı her ay ekipte oluşan bp ve kbp’ler bir sonraki aya devretmediği gibi, daha önceki aktif aylardan devir gelen bp ve kbp’lerde kesinti yapılır. 

 

Bölüm 5. Liderlerin Ek Sorumluluk ve Yükümlülükleri

5.1 Liderlerin Genel Görevleri ve Sorumlulukları

5.1.1 Liderler, BERİALİFE Girişimci İş Planı’nı etnik kökene, cinsiyete, milliyete veya dini yada politik inançlara bakılmaksızın herkese açık eşit bir fırsat olarak tanıtmalıdır.

5.1.2 Liderler kendi şahsı ve menfaati adına bu sözleşme ve eklerinde tanımlanmamış şekillerde ekibindeki mevcut GİRİŞİMCİ ve yeni kaydedeceği GİRİŞİMCİ’den hiçbir ad altında talep ve vaatte bulunamaz. Örneğin:

a. Belirli bir miktar hizmet satın alma talebi.

b. Belirli bir minimum stok tutma talebi

c. Herhangi bir Eğitim ve Öğretim Materyali satın alma talebi

d. Kariyer yaptırma için ön ödeme, borç ve kredi talebi

e. Alt ekibe kayıt atama halinde aradaki GİRİŞİMCİ’lere yansıyan primlerin iade talebi

f. BERİALİFE ürün grubu dışında yada BERİALİFE işini geliştirmek amaçlı ürün yada hizmet satın alma talebi

g. Başka Network şirketlerinde çalışan yada danışmanlık yapanlardan hizmet alma yada hizmet alma talebi

h. Mevzuata aykırı ve etik dışı vaatler, vb.  

5.1.3 BERİALİFE kendisine doğrudan yada web sitesi/sosyal medya üzerinden ürün yada BERİALİFE iş başvurusu olması halinde, başvuru yapan kişiye lider atayabilir.

5.1.4 Lider GİRİŞİMCİ’yi BERİALİFE İş Kuralları ve BERİALİFE Politikaları uyarınca eğitecek ve motive edecek veya bu eğitim ve motivasyonun gerçekleşmesini sağlamak amacıyla tüm GİRİŞİMCİ’ler ile işbirliği yapacaktır.

5.1.5 BERİALİFE stok bulundurmayı veya stok alımlarını gerekli bulmamaktadır. BERİALİFE Girişimci İş Planı kapsamındaki primlerin önemli bir kısmı son tüketicilere yapılan satışlara dayanarak ödenir. Bu nedenle, bir GİRİŞİMCİ’nin BERİALİFE Girişimci İş Planı kapsamında prim almaya hak kazanması için ürünlerin, GİRİŞİMCİ’nin BERİALİFE’den satın aldığı ürün miktarı ile orantılı olarak, son tüketicilere satılması gerekir. BERİALİFE satın alınan ürünlerin son tüketicilere yapılan satışlarla orantılı olmadığına karar verirse bu durumda tüm yeterlikleri, ödülleri ve teşvikleri alıkoyma hakkını saklı tutar. GİRİŞİMCİ’ler, BERİALİFE’in talep etmesi halinde, bu kurala bağlı olarak ilgili kanıtları BERİALİFE’e göndermek zorundadır. 

5.1.6 Kendisi ile lider olduğu GİRİŞİMCİ’ler arasındaki bağımsız ilişkiyi korumalıdır.

5.1.7 Ekibine dahil olan tüm GİRİŞİMCİ’lerin, BERİALİFE İş Kuralları, BERİALİFE Politikaları, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmelikler de dâhil olmak üzere, GİRİŞİMCİ Sözleşmesi’ne tam olarak uymasını sağlamak için elinden gelen çabayı harcamalıdır.

5.1.8 Ekibine dahil olan tüm GİRİŞİMCİ’leri resmi BERİALİFE toplantıları ve etkinliklerine (şirketin düzenledikleri de dahil) katılmaya teşvik etmek için elinden gelen çabayı harcamalıdır.

5.1.9 Tüm GİRİŞİMCİ’lere, BERİALİFE İş Kuralları ve BERİALİFE Politikaları dahil, GİRİŞİMCİ Sözleşmesi kapsamında GİRİŞİMCİ’nin sorumluluk ve yükümlülüklerini açıklamalı ve GİRİŞİMCİ Sözleşmesi, BERİALİFE İş Kuralları ve BERİALİFE Politikaları ve diğer resmi BERİALİFE literatürü uyarınca BERİALİFE İşi’ni nasıl yürüteceğinin öğretilmesini sağlamalıdır.

5.1.10 Bir Lider kendi hattından bağımsız başka bir liderin ekibiyle izni olmaksızın irtibat kuramaz.

5.2  Safir Girişimci Düzeyi ve üzerindeki GİRİŞİMCİ’lerin Sorumlulukları:

Bir GİRİŞİMCİ, Safir Girişimci düzeyi ve üzeri unvanını ve ayrıcalıklarını kazanmak ve korumak için, yeterlik kazanma koşulları resmi BERİALİFE literatüründe belirtilmiştir. Bu koşullara dahil edilen görevler şunlardır:

5.2.1 BERİALİFE İş Kuralları’nı ve BERİALİFE Politikaları’nı desteklemek, uymak ve İş Grubundaki diğer GİRİŞİMCİ’lere de aynısını yapmayı öğretmek ve teşvik etmek.

5.2.2 Ekibindeki GİRİŞİMCİ’leri eğitmek.

5.2.3 Şirketin istediği form ve anketlerin düzgün bir şekilde doldurulmasını teşvik etmek.

5.2.4 Ekibindeki ve diğer liderler tarafından davet edildiği takdirde diğer liderlerin ekiplerindeki GİRİŞİMCİ’leri BERİALİFE İşi’ni yürütme ve BERİALİFE Müşteri Memnuniyet Politikası dahil BERİALİFE ürünleri konusunda eğitmek.

5.2.5 BERİALİFE tarafından organize edilen tüm AYM Akademi sertifika programlarına v.b. tüm şirket etkinlerine katılmak (tekrar edenler hariç).

5.2.6 GİRİŞİMCİ’lerin BERİALİFE işinin daha profesyonelce yapılması için ekibini AYM Akademi sertifika programlarına katılım konusunda teşvik ve motive etmek.

5.2.7 BERİALİFE tarafından verilen kariyeri ile ilişkili görevleri yapmak.

Bölüm 6. Liderlik Hatlarının Korunması

6.1 Yeni Lider Altında Yeniden Başvuru: Eski bir GİRİŞİMCİ’nin başvurusu BERİALİFE tarafından yalnız aşağıdaki koşullarla kabul edilir:

6.1.1. Mevcut Lider altında bir GİRİŞİMCİ’nin sözleşmesini istifa etmek suretiyle sona erdirmiş ise GİRİŞİMCİ; En az 6 aylık bir bekleme döneminden sonra yeni bir Lider altında yeni bir GİRİŞİMCİ olarak başlayabilir.  

Eski bir GİRİŞİMCİ faaliyetsiz kalmalı ve herhangi bir GİRİŞİMCİ faaliyeti yürütmemelidir. Bu bekleme durumu aşağıda açıklanmıştır:

6.1.1.1. BERİALİFE’den, bir GİRİŞİMCİ gibi iş amacıyla kullanmak üzere BERİALİFE Ürünü satın almamak (Müşteri olarak, yalnız kişisel kullanım amacıyla ürün satın alınabilir); veya

6.1.1.2. BERİALİFE Ürün ve Hizmetleri’ni satmamak veya satışın herhangi bir aşamasına katılmamak, sipariş almamak, teslimat yapmamak ; veya

6.1.1.3. Herhangi bir adaya BERİALİFE Girişimci İş Planı sunumu yapmamak; veya

6.1.1.4. Faaliyetin hangi ülkede olduğuna bakılmaksızın, herhangi bir GİRİŞİMCİ tarafından yapılan, desteklenen veya organize edilen veya GİRİŞİMCİ’lere veya adaylara tanıtılan herhangi bir toplantıya/ etkinliğe katılmamak; veya

6.1.1.5. GİRİŞİMCİ’lerin düzenledikleri de dahil herhangi bir BERİALİFE toplantısına katılmamak; veya 

6.1.1.6. Kendi adına veya başka bir kişi adına olsun olmasın, başka bir GİRİŞİMCİ’nin düzenlediği veya onun adına düzenlenen herhangi bir faaliyete katılmamak; veya

6.1.1.7. Eş veya 1. Derece akrabalar üzerinden GİRİŞİMCİ faaliyetlerine devam etmemek

6.1.2.  Düzeltici Önlem: İstifadan kaynaklı 6 ay eylemsizlik içinde olması gereken bir GİRİŞİMCİ’nin, bu dönem içerisinde herhangi bir GİRİŞİMCİ faaliyetine katıldığı öğrenildiğinde sonradan sözleşme imzalayarak yeniden GİRİŞİMCİ olsa da bu kişi GİRİŞİMCİ Sözleşmesi’ni ihlal etmiş olacaktır.

Bu durumda, BERİALİFE GİRİŞİMCİ’nin BERİALİFE İşi’ni feshedebilir ve gerek görüldüğünde ödediği primleri yasal faizi ile birlikte geri isteyebilir. Bilerek sistemde olan bir GİRİŞİMCİ’nin farklı bir hattan başlamasına göz yuman Sponsorda etik kurallar gereği yaptırım görür.

BERİALİFE’in, eski bir GİRİŞİMCİ’sinin iş bu sözleşmenin 6. Maddesinde belirlenen kurallara aykırı olarak, yeni bir lider altında GİRİŞİMCİ başvurusunu kabul ettiğini öğrendiği tarihten itibaren bir (6) ay içerisinde itiraz etme hakkı vardır. Bu itiraz hakkı eski GİRİŞİMCİ’nin kayıt tarihinin bir (6) ay geçmesi halinde kullanılamaz.

6.2. Diğer Tasfiyeler: Tek lisansta çalışan karı – koca (ortak ) ayrılması ancak ortaklar arasında devir yapılması suretiyle gerçekleşebilir. BERİALİFE İşi’nin ayrılması karara bağlanmışsa, bu ayrılma Liderlik Hattındaki BERİALİFE İşi’nin çıkarlarını ve/veya gelirini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir. Ortaklar arasında yapılan devir yazılı olarak şirkete bildirilene kadar ortaklığın devam ettiği kabul edilir. Ortak lisans sahibi Eşlerin boşanması durumunda BERİALİFE işi ile ilgili lisans sahibinin kim olacağını gösteren resmi evrak ( boşanma sözleşmesi veya noter sözleşmesi ) beyan edilmelidir.

6.2.1. Bir BERİALİFE İşi Yürüten Bir Tüzel Kişiliğin Tasfiyesi: Bir BERİALİFE İşi yürüten bir tüzel kişilik, tasfiyesinden önce BERİALİFE İşini GİRİŞİMCİ olan tüzel kişiliğin yetkili temsilcisine devredilebilir (BERİALİFE’in aksine açık yazılı bir onayı yoksa). Aksi takdirde, GİRİŞİMCİ sözleşmesi feshedilecektir. 

6.2.2. Toplu olarak, GİRİŞİMCİ’lerin istifası halinde 6 ay bekleme süresi dolsa bile, başka lider altında şirketin onayı olmadan GİRİŞİMCİ sözleşmesi yapamaz. 

6.2.3. Bir GİRİŞİMCİ’nin sözleşmesi Etik Kurul Kararı ile sona erdirilmiş ise yada buna fırsat kalmaksızın etik bir suç işlemesiyle istifa etmişse bu GİRİŞİMCİ’nin tekrar BERİALİFE işine geri dönme talebinin kabulü sadece şirket yönetim kurulunun kararıyla olabilir.

6.2.4. Bir GİRİŞİMCİ’nin sözleşmesi, özel hayatı yada iş hayatında devam eden dava yada kamuoyu tarafından takip edilen olumsuz süreçler nedeniyle (şirketin ve  diğer liderlerin de işlerini korumak için)  şirket tarafından istenildiği zaman fesih edilebilir. 

 

Bölüm 7. BERİALİFE Girişimci İş Fırsatı’nın ve BERİALİFE Girişimci İş Planı’nın Sunumu

7.1. Davetler ve Sunumlar: Bir GİRİŞİMCİ, bir adayı BERİALİFE Girişimci İş Planı sunumuna davet ederken, BERİALİFE Girişimci İş Fırsatı veya davetin ve sunumun niteliği hakkında yanlış bir izlenim vermemeli veya başka bir şekilde yanlış tanıtmamalıdır, bu nedenle GİRİŞİMCİ özellikle:

7.1.1. Sunumun veya BERİALİFE Girişimci İş Fırsatı’nın ücretli bir işe girme fırsatı olduğu izlenimi vermeyecektir.

7.1.2. Davetin bir sosyal etkinlik olduğu izlenimi yaratmayacaktır;

7.1.3. Daveti bir “pazar araştırması” şeklinde kamufle etmeyecektir;

7.1.4. BERİALİFE Girişimci İş Fırsatı’nı BERİALİFE dışında bir kişi, şirket veya organizasyonla iş ilişkisi olarak tanıtmayacaktır;

7.1.5. BERİALİFE Ürün ve Hizmetleri’nin, BERİALİFE dışında bir kişi, şirket veya organizasyon tarafından işletilen bir komisyonculuk, sevkiyatçılık veya aracılık işince dağıtılan ürünlerin sadece bir bölümü olduğunu belirtmeyecektir;

7.1.6. BERİALİFE Girişimci İş Fırsatı’nın, GİRİŞİMCİ’lerin, BERİALİFE Ürün ve Hizmetleri’nin başka bir işin bir parçası olduğunu belirtmeyecektir; 

7.1.7. Böyle bir davette sunumun BERİALİFE Girişimci İş Planı ve BERİALİFE Girişimci İş Fırsatı hakkında olduğunu vurgulayarak belirtecektir;

7.1.8. BERİALİFE Girişimci İş Fırsatı’nı, GİRİŞİMCİ’nin BERİALİFE ile ilişkisini ve BERİALİFE İşi’nin niteliğini yanlış şekilde tanıtmayacak veya BERİALİFE Girişimci İş Fırsatı’nın, BERİALİFE Ürün ve Hizmetleri’nin layıkıyla değerlendirilmesi için gerekli bilgileri vermeyi ihmal etmeyecektir.

7.1.9. BERİALİFE İşi’ni pasif yatırım fırsatı, bir franchise fırsatı veya yıllık bir maaş teklifi, sabit gelir fırsatı veya bir çeşit sermaye yatırımı şeklinde tanıtmayacaktır. 

7.1.10. BERİALİFE Girişimci İş Planı kapsamında sağlanan faydaların, BERİALİFE Ürün ve Hizmetleri’nin satın alınmasından ve satışından ve/veya aynısını yapan başkalarını üye yapmaktan kaynaklandığı belirtecek aksini açıklamayacaktır.

7.1.11. Bir GİRİŞİMCİ, davet ve BERİALİFE Girişimci İş planı sunumlarında başka bir GİRİŞİMCİ’nin misafirlerine liderlik yapamaz, yönlendirmede bulunamaz. Bir GİRİŞİMCİ’nin davetlisi olarak BERİALİFE etkinliklerinin herhangi birisine katılan misafir bir başka GİRİŞİMCİ’den ürün alamaz, kayıt olamaz. Bu yaptırımın süresi 30 gün ile sınırlıdır. 

7.1.12. İşe davet sadece ilgili kişiye ürünlerin, girişimci iş planının ve BERİALİFE işiyle alakalı diğer konuların net bir şekilde anlatılması sonucu girişimciliğe davet edilmesi halinde geçerlidir. Aksi takdirde 30 günlük koruma devre dışı kalır (Sisteme kayıt olmuş ve ürün almamış kayıtlar içinde geçerlidir).

7.1.13. Bu maddelerde oluşan anlaşmazlıklar Etik kurul’un konusu olup, ispat yükümlülüğü iddia sahibine aittir. 

7.2. Adaylarla ve müşteri Adaylarıyla İlk Tanışma: GİRİŞİMCİ adaylarıyla veya BERİALİFE Ürün ve Hizmetleri’nin müşteri adaylarıyla ilk temasında GİRİŞİMCİ şunlara dikkat etmelidir:

7.2.1. İlk temas ve tüm temaslarında dış görünüm itibariyle şirketi en iyi şekilde temsil etmeye özen göstermelidir.

7.2.2. Kendisini adıyla tanıtmalı ve bir GİRİŞİMCİ olduğunu açıklamalı,

7.2.3. BERİALİFE’i ve GİRİŞİMCİ ile BERİALİFE’in ilişkisini uygun bir şekilde tanıtmalı,

7.2.4. Bu temasın amacını belirtmeli yani BERİALİFE Ürün ve Hizmetleri’nin satışı ve/veya adaya BERİALİFE Girişimci İş Fırsatı’nın tanıtımı olduğunu açıklamalıdır,

7.2.5. Adayın BERİALİFE Girişimci İş Fırsatı, BERİALİFE Ürün ve Hizmetleri, GİRİŞİMCİ veya BERİALİFE hakkındaki sorularını doğrulukla dürüstlükle ve tüm şeffaflık ile yanıtlamalıdır.

7.3. Liderlik Kuralları: Hiçbir GİRİŞİMCİ içerik ve koşullar yönünden BERİALİFE İşi veya BERİALİFE Girişimci İş Fırsatı ile ilgili olarak doğru ve tam olmayan herhangi bir faaliyette bulunmayacak, herhangi bir ifade kullanmayacak veya doğru ve tam ifade kullanmaktan kaçınmayacaktır. GİRİŞİMCİ (örnek olarak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere) şunlara dikkat etmelidir:

7.3.1. Yalnız güncel karları, kazançları, satış rakamlarını ve yüzdeleri; BERİALİFE tarafından yayınlandığı şekilde açıklamalıdır.

7.3.2. Yalnız resmi BERİALİFE literatürünü ve BERİALİFE onaylı materyallerini kullanmalıdır.

7.3.3. Kendi kişisel deneyimine dayanan kazanç ve/veya prim sunumlarının yanı sıra sadece BERİALİFE tarafından yayınlanan güncel ortalama karları, kazançlarını,  satış rakamlarını ve yüzdelerini de açıklayarak yapmalıdır.

7.3.4. Gerçekten kendisinin başarılı bir BERİALİFE İşi kurması sonucu, bu işten elde edilen kazançlarla olmak kaydıyla, kişisel yaşam tarzı örnekleri ve hayır işlerine katkılarından söz edebilir.

7.3.5. BERİALİFE’in, BERİALİFE Ürün ve Hizmetleri’nin satışlarına dayanarak prim ödemesi yaptığını vurgulamalıdır.

7.3.6. BERİALİFE İşi’nin, biraz çaba ve zaman harcayarak veya hiç zaman ve çaba harcamadan başarının elde edilebileceği bir “çabuk zengin olma” fırsatı olduğunu söylememelidir.

7.3.7. BERİALİFE ile BERİALİFE’e bağlı veya BERİALİFE ile işbirliği yapan kurum ve kuruluşlar arasındaki ilişkiyi yanlış şekilde tanıtmamalıdır.

7.4. Özel Bölgeler Yoktur: Hiçbir GİRİŞİMCİ, BERİALİFE Girişimci İş Fırsatı’nın bir parçası olarak özel bölgeler olduğunu söylemeyecektir.

7.5. Satın Alma Zorunluluğu Yoktur: Bir GİRİŞİMCİ, yeni kayıt olan GİRİŞİMCİ’lerin kullanması amacıyla hazırlanan resmi BERİALİFE literatürü dışında, hiçbir ürün ve/veya hizmetler satın almaya zorunlu tutmayacaktır.

 

Bölüm 8. BERİALİFE Fikri Mülkiyet Haklarının Kullanılması

8.1. GİRİŞİMCİ, mülkiyeti BERİALİFE’e ait olan veya BERİALİFE’e  tescil edilen BERİALİFE’in ticari markalarını veya telif hakkı ile fikri mülkiyetine sahip olduğu diğer bilgileri sadece BERİALİFE İş Kuralları ve BERİALİFE Politikaları da dahil olmak üzere GİRİŞİMCİ Sözleşmesi’nde belirtilen yürürlükteki koşul, kural ve prosedürler uyarınca kullanacaktır.

8.1.1. BERİALİFE bazı ticari markaların, örn. logoların, servis işaretlerinin ve diğer fikri mülkiyeti ve endüstriyel mülkiyeti olan telif haklarının tescilli sahibidir. Bunlara BERİALİFE ismi, BERİALİFE Ürün ve Hizmetleri ile bağlantılı olarak kullanılan çeşitli ticari markalar, ticari isimler ve servis işaretleri ve çeşitli etiket tasarımları da dahildir.

8.1.2. GİRİŞİMCİ’ler, BERİALİFE’e ait olan veya BERİALİFE’e  tescil  edilen,  telif hakkı olan fikri mülkiyet materyallerini sadece BERİALİFE’in önceden yazılı onayı ile kullanabilirler. Bu kullanım burada aksi belirtilmedikçe verilen yazılı onay ekinde BERİALİFE tarafından saptanan bazı koşullara bağlanabilir.

8.2. Kartvizitler: BERİALİFE İş Kuralları’na ve GİRİŞİMCİ Sözleşmesi’nin tüm diğer hükümlerine tam olarak uyan bir GİRİŞİMCİ - BERİALİFE tarafından aksine bir yönlendirme yoksa - BERİALİFE adını (ancak BERİALİFE’e ait olan veya BERİALİFE’e tescil edilmiş olan BERİALİFE™  logosunu veya diğer ticari markalarını, ticari isimlerini veya servis işaretlerini değil) bu isim hiçbir değişiklik yapılmadan aşağıdaki şekillerden biri gibi yazılmak kaydıyla, basılı kartvizitlerinde kullanabilir:

(Ad Soyad)

BERİALİFE Bağımsız Girişimcisi veya 

(Ad Soyad)

BERİALİFE Ürün ve Hizmetleri Bağımsız Girişimcisi

8.3. Tanıtıma  Yönelik  literatür,  Kırtasiye,  Eşantiyon  vb.:  GİRİŞİMCİ'ler, üzerinde BERİALİFE’e ait veya BERİALİFE’e  tescilli olan BERİALİFE adı veya logosu veya ticari markaları, ticari isimleri veya servis işaretleri olan hiçbir malzeme üretmeyecek veya BERİALİFE dışı başka bir kaynaktan edinmeyecektir.

8.4. GİRİŞİMCİ Reklamları: Bir GİRİŞİMCİ, BERİALİFE’in önceden yazılı onayını almak kaydıyla, BERİALİFE’i, BERİALİFE Ürünleri’ni ve BERİALİFE Girişimci İş Fırsatı’nı tanıtmak için her türlü mecrada reklam ortamını kullanabilir. Talep, düşünülen başlangıç tarihinden en az 30 gün önce yazılı olarak sunulmalı, teklif edilen reklamın bir kopyası ve medya ile ilgili ek bilgiler de bu talebe eklenmelidir. BERİALİFE kendi takdir hakkını kullanarak bu onayı geri çekebilir.

8.5. Sosyal Medya Kullanımı: Hiçbir GİRİŞİMCİ kullanmış olduğu kişisel sosyal medya hesapları ve web sitelerinde BERİALİFE’in resmi sosyal medya hesabı ve/veya web sitesi olduğu izlenimini uyandıracak isim, alan adı (domain/hosting), görsel ve içerik kullanamaz.

Hiçbir GİRİŞİMCİ kişisel sosyal medya hesapları ve web sitelerinde BERİALİFE tarafından onaylanmamış görsel, içerik, kampanya, video v.b. kullanamaz.

8.6. GİRİŞİMCİ (BERİALİFE WELLNESS) Ofisleri: Hiçbir GİRİŞİMCİ kullanmış olduğu kişisel ofislerde yada GİRİŞİMCİ ofislerinde (WELLNESS) BERİALİFE’in resmi bir ofisi/temsilciliği/şubesi/merkezi olduğu izlenimini uyandıracak tabela, görsel ve reklam içeriği kullanamaz.

8.7. GİRİŞİMCİ Kişisel verilerinin kullanılması: BERİALİFE gerek gördüğü durumlarda kampanya, promosyon ve bilgilendirme amaçlı olarak  GİRİŞİMCİ’lere SMS, e-mesaj ve mail gönderme yetkisine sahiptir.

GİRİŞİMCİ’ler, almış oldukları ürün sonuçlarını, gelir sonuçlarını, başarı hikayelerini sözleşme sona erse bile BERİALİFE tarafından kullanılmasına gayri kabili rücu olmak üzere kabul ve beyan etmiştir.

GİRİŞİMCİ’ler bu sözleşmeyi onaylayarak, KVKK (Kişisel verilerin Kullanılması ) aydınlatma metnini ve açık rıza formu ile BERİALİFE’in KVKK (Kişisel verilerin Kullanılması )   politikalarını kabul etmiş sayılır. 

 

Bölüm 9. Ölüm, Vasiyet ve Terk

9.1. Ölüm: Bir GİRİŞİMCİ’nin ölümü halinde, BERİALİFE İşi mirasçılarına intikal eder. Bir GİRİŞİMCİ miras bırakmadan ölürse, BERİALİFE İşi’nin transferinde kanuni veraset ile ilgili yasalar uygulanacaktır. Bu talebin zaman aşımı süresi şahsın ölüm tarihinden itibaren 1 yıldır.

9.2. Vasiyet: GİRİŞİMCİ, BERİALİFE işini vasiyet olarak miras bırakılabilir. Bu varis veya seçilen kişiler vasiyet eden kişinin tüm sorumluluklarını, BERİALİFE Girişimci İş Planı hükümlerine uygun olarak ödenmiş olan ve vasiyet eden kişinin hak etmiş olduğu tüm komisyonları ve/veya diğer ödemeleri de dahil olmak üzere üstüne almalıdır. Bu talebin zaman aşımı süresi vasiyetin açılması tarihinden itibaren 1 yıldır.

Bölüm 10. Sözleşmenin İhlali; Prosedürler ve Yaptırımlar

10.1. Prosedürler

10.1.1. Soruşturma: BERİALİFE Etik Kurulu, GİRİŞİMCİ Sözleşmesi’nin ihlal edildiğine, edileceğine ve böyle bir tehdidin varlığına inanırsa/düşünürse, söz konusu GİRİŞİMCİ’nin faaliyetini soruşturabilir. BERİALİFE Etik Kurulu böyle bir soruşturmayı re’sen veya şikayet üzerine başlatabilir. 

10.1.2. GİRİŞİMCİ’lerden Gelen Şikâyetler: Bir GİRİŞİMCİ, başka bir GİRİŞİMCİ’nin BERİALİFE İş Kuralları’na ve BERİALİFE Politikaları’na aykırı hareket ederek GİRİŞİMCİ Sözleşmesi’ni  ihlale neden olan faaliyetler hakkında bilgisi varsa, iddia edilen ihlalle ilgili tüm kanıtları da ekleyerek BERİALİFE Etik Kurulu’na yazılı veya elektronik ortamda (etik@BERİALİFE.com.tr) bilgi verecektir.

10.1.3. Bu bildirimi aldıktan sonra BERİALİFE Etik Kurulu, ilgili GİRİŞİMCİ’yi şikayetten haberdar edecek ve derhal savunmasını talep edecektir. Şikayet bildirimi ve/veya soruşturma mektubunun bir kopyası Etik Kurul’un takdir ettiği GİRİŞİMCİ’nin ilgili olan üst sıra liderine/lerine gönderilecektir.

10.1.4. Şikayet ve şikayete verilen savunma  yanıt bir karar vermek için yeterli bilgi içermiyorsa BERİALİFE Etik Kurulu taraflardan ek bilgi isteyebilir.

10.1.5. BERİALİFE Etik Kurulu, eldeki bulgu ve belgelere dayanarak, BERİALİFE İş Kuralları’nın ve BERİALİFE Politikaları’nın veya GİRİŞİMCİ Sözleşmesi’nin başka hükümlerinin ihlal edilip edilmediğine karar verecek ve BERİALİFE İş Kuralları’nın Kurallara Uyma Bölümü gereğince gerekli önlemleri alacaktır.

10.2. Yaptırım Bildirimi.

10.2.1. BERİALİFE Etik Kurul, kural ihlal eden GİRİŞİMCİ’ye ayrıca Etik Kurul’un takdir ettiği GİRİŞİMCİ’nin ilgili olan üst sıra liderine/lerine karar mektubu gönderecektir. Soruşturulan GİRİŞİMCİ; hakkında BERİALİFE Etik Kurulu tarafından verilen kararın haksız olduğunu düşünüyor ise kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren 7 günlük süre içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir, kararın yeniden gözden geçirilmesi talebinde bulunabilir. 

10.3. Bildirimin İçeriği:

10.3.1. BERİALİFE Etik Kurulu Kararı GİRİŞİMCİ’ye, yasanın izin verdiği herhangi bir yöntemle, GİRİŞİMCİ’nin back ofiste kayıtlı adresine veya e-posta adresine gönderilecektir.

10.3.2. Bu bildirimde, BERİALİFE İş Kuralları’nın veya GİRİŞİMCİ Sözleşmesi’nin diğer hükümleri içinde ihlal edilen veya uyulmayan bölümü(leri) ile alınan önlemin yürürlüğe gireceği tarih bildirilecektir.

10.4. Haklardan Feragat: BERİALİFE İş Kuralları’nı ve BERİALİFE Politikaları’nı veya GİRİŞİMCİ Sözleşmesi’nin başka bir hükmünü ihlal etmesi nedeniyle kendisine karşı önlem alınmış olan GİRİŞİMCİ, bu önlem sonucu veya önlemle ilgili BERİALİFE’e karşı herhangi bir hak talep etmeyecektir.

10.5. Yaptırımlar: 

BERİALİFE Etik kurulu kural ihlali yapan GİRİŞİMCİ hakkında; ihlal edilen kuralın önemi, ihlal yapan GİRİŞİMCİ’ nin kişiliği, ihlalin şekli, ihlalin yapılmasındaki kastın yoğunluğu, ortaya çıkan zararın miktarı ve önemi, yapılan ihlal sonucunun ortaya çıkarttığı veya çıkartacağı etkilerin ağırlığına göre aşağıdaki yaptırımlardan uygun olanı uygular. Etik kurul tarafından soruşturmaya başlanması ile birlikte gerekli tedbirler ayrıca alınır. 

a) İhtar, 

b) Kınama, 

c) Zararın tazmini, 

d) Eğitime katılma mahrumiyeti, 

e) Taktir ve onurlandırma mahrumiyeti,

f) Hak ettiği kalifikasyonlardan mahrumiyet, 

g) Hak edişlerin yasal faizi ile birlikte geri iadesi, 

h) Satın alma haklarının ve kazancının askıya alınması, 

i) Para cezası ( ödemelerde kesinti ), 

j) Sözleşmenin askıya alınması, 

k) Yasal işlem başlatılması,

l) Sözleşmenin feshi ve ihraç 

10.5.1. Sebebi ne olursa olsun fesih durumunda GİRİŞİMCİ şu şekilde davranacaktır:

a) BERİALİFE’e ait olan veya BERİALİFE’e tescilli tüm ticari markaları, ticari isimleri, işaretleri veya diğer telif hakkı olan şeyleri kullanmaya son verecektir.

b) Kazanılmış rozetleri satamaz, piyasa koşullarına göre belirlenen bedeli karşılığında iade edebilir.

c) Kendisini GİRİŞİMCİ olarak tanıtmaya son verecektir;

d) BERİALİFE İş Kuralları’nın 4., 5. Ve 6. Bölümlerinde belirtilen, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, GİRİŞİMCİ faaliyetlerinde bulunmaya son verecektir.

e) Bir GİRİŞİMCİ’nin böyle bir GİRİŞİMCİ Sözleşmesi ihlali karşısında BERİALİFE'in herhangi bir önlem almaması, yürürlükteki yasaların tanıdığı diğer haklarından veya düzelteci önlemlerden vazgeçtiği anlamına gelmez.

f) Bu sözleşme BERİALİFE Bitkisel ve Temizlik Ürünleri Danışmanlık İthalat İhracat San.Tic. A.Ş. ve diğer ülkelerde açılmış BERİALİFE Şube ve Franchise Bayileri ile GİRİŞİMCİ arasında gerçekleştirilmiştir. GİRİŞİMCİ www.BERİALİFE.com üzerinden  ( veya BERİALİFE tarafından oluşturulan diğer ülke web siteleri üzerinden ) kayıt olurken, sözleşme sonunda “Üyelik Sözleşmesini Okudum Kabul Ediyorum” butonu ile Elektronik ortamda kabul etmiş ve imzalamış olur. Her nekadar yeminli tercüme tarafından çeviri yapılarak sisteme diğer diller yüklenmiş isede GİRİŞİMCİ geçerli olan Türkçe versiyonu kabul etmiş sayılır. İhtilaf halinde Türkçe metin esas alınacaktır. Ayrıca Sözleşme ile ilgili geçerli hukuk Türk Hukuku olarak kabul edilmiş olup yetkili mahkeme de T.C.SOMA mahkeme ve icra dairelerinin yetkisi taraflarca kabul edilmiştir.

We use cookies in accordance with legal regulations in order to serve you better.

ŞİMDİ BERİALİFE ZAMANI.